TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Część Pisemna: 23. 06. 2020        godz.10.00 do 11.00- II TeIM, godz..12.00 do 13.00 – TK kw.AU.61./popr , sala 4 MSP- ul.Konarskiego3  

                   g. 14.00 do 15.00 Kier: II TZ, IITK -sala G, IITM, IIOD -sala G1 , IIDPS, IIOOSt, /popr AON+OŚ- sala G2 I LO    

Część Praktyczna: „model d”

Kierunek:IITZ-kwalifikacja-MS.09.                   *22.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4 g 13.00 do16.00  

Kierunek:TK -kwalifikacja- AU.61.                   *22.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5 g 13.00 do15.00  

Część Praktyczna: „model w”

Kierunek: IITK-kwalifikacja-AU.62.   *25.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2

                                                  godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00do18.00-zmiana III

Kierunek:TEiIM-kwalifikacja-EE.29.    *26.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                                        godz.8.00do10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do 18.00-zmiana III

                 *27.06.20 budynek MSP godz.8.00do10.00-zmianaI

Kierunek:IIOOSt-kwalifikacja-MS.07.                          *27.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4

                                             godz.8.00do10.00-zmianaI,godz.12.00 do 14.00-zmiana II, godz.16.00 do 18.00-zmianaIII/kw-MS.08

               *28.06.20 budynek MSP godz.8.00do10.00-zmianaI/kw-MS.05

Kierunek: IITM-kwalifikacja-MS.01.                             *29.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                            godz.8.00 do 10.00 –zmiana I, godz. 12.00 do 14.00 - zmiana II, godz. 16.00 do 18.00-zmiana III

Kierunek: IIODPS-kwalifikacja-MS.06.                      *29.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4

                                          godz.8.00 do 10.00 – zmiana I, godz. 12.00 do 14.00 - zmiana II, godz. 16.00 do 18.00-zmiana III

Kierunek:IIOD-kwalifikacja-MS.11.                            *30.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2

                                           godz.9.00do12.00-zmiana I, godz.15.00do18.00-zmiana II

                *01.07.20 budynek MSP godz.9.00do12.00-zmiana I

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z           ***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      

        

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK