TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

E P K wZ SESJA   ZIMOWA   2021 kierunki dzienne/zaoczne

                                                          

Część Pisemna: 12. 01. 2021   g.14.00 do 15.00 Kier:III ERd,TM,OD,TZ,ODPS,OOS-sala 3/G                                          

Część Praktyczna:

Kierunek: TZ-kwalifikacja-MS.09         *11.01.21 budynek MSP ul. Konarskiego 3  

                                                                           sala 4 g 13.00 do16.00  

Kierunek:IIIERd-kwalifikacja-MS.19. *24-25.01.21 budynek MSP ul.Konarskiego3 sala M

                                                                          g 8.00-10.00, g 12.00-14.00, g 16.00-18.00

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz. przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z          

***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK