TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Wystarczy niewielu, by zmienić wiele – „Ośmiu Wspaniałych” w naszej szkole

Działalność wolontariacka była zawsze jedną z priorytetowych wartości promowanych przez naszą szkołę. Zawsze też znajdowali się wśród Słuchaczy chętni do tego rodzaju działalności. Tak było i tym razem, kiedy na propozycję zorganizowania regularnego koła wolontariackiego – tzw. Klubu Ośmiu – odpowiedziało ponad 10 Słuchaczy z różnych kierunków.  

„Klub Ośmiu” to forma współpracy młodych ludzi i pedagogów danej szkoły, mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy, stagnacji w środowiskach społecznie zaniedbanych (i nie tylko). Wolontariusze pragną też nieść pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym poprzez wspólną zabawę i pracę. Pierwsze takie kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych w Warszawie i szybko zyskały tak dużą popularność (u zarania trudnej transformacji ustrojowej w Polsce), że potrzeba było powołać organizację, która by stanęła na czele tych inicjatyw. W ten sposób w 1998 r. powstała uznana dzisiaj w naszym kraju Fundacja „Świat na Tak”, prowadzona od początku przez Panią Joannę Fabisiak. W 2004 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego oraz prestiżową nagrodę Pro Publico Bono. 

W bieżącym roku szkolnym współpracę z tą warszawską Fundacją nawiązała Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku. Na dzień dzisiejszy w nowopowstałym „Klubie Ośmiu” pracuje kilkanaście osób – Słuchacze i troje nauczycieli – a patronat sprawuje pani Dyrektor. Nasz lokalny Klub uzyskał akceptację zgłoszonego Fundacji „Świat na Tak” projektu działań i zrealizował pierwsze z nich. Były to: - pokazy połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy w sanockich Warsztatach Terapii Zajęciowej (na zdjęciach), - prowadzenie zajęć i asystowanie podopiecznym Dziennego Centrum Aktywności w Besku.

O nowych przedsięwzięciach „Klubu Ośmiu” będziemy na bieżąco informować w Aktualizacjach!

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK