TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

          Wydawanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe  dla  sesji  czerwiec-lipiec  2022 będzie  prowadzone  niezwłocznie  po  otrzymaniu  przez  szkołę  z  OKE dyplomów, świadectw oraz  suplementów  od dn.  8 września 2022 w budynku MSCKZiU  przy ul. Konarskiego 3, wg. harmonogramu  podanego  na  tablicy ogłoszeń.

Absolwenci  proszeni  są  o  kontakt  z Opiekunami   poszczególnych  roczników.

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK