TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

iwonicz 1W dniu 23 listopada 2022r. słuchaczki kierunków technik masażysta i technik usług kosmetycznych uczestniczyły w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym zagadnień z zakresu balneoterapii i wodolecznictwa. Warsztaty odbyły się w szpitalu uzdrowiskowym Excelsior w Iwoniczu Zdroju. Słuchaczki uczestniczyły w pokazie zabiegów oraz samodzielnie je na sobie wykonywały. [A.ŻR]

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK