TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

1 4W dniu 21.03.2023 roku słuchacze naszej szkoły wraz z opiekunami zorganizowali Integracyjno – Wiosenny Dzień Sportu dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Sanoka. Święto szkolnego sportu, obejmowało konkurencje sportowe oraz quiz zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Turniej stanowił okazję do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, jednocześnie uczył tolerancji i sposobów wyrażania swoich emocji poprzez kulturalny doping. Część teoretyczna konkursu była sprawdzianem wiedzy z zakresu promocji zdrowia. W trakcie dnia sportu odbyły się także warsztaty z pierwszej pomocy oraz integracyjne zabawy z chustą Klanzy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK