TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

1 1Dnia 24 marca 2023 roku w szkole odbyły się Warsztaty Muzykoterapeutyczne. Uczestnikami byli słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy i Opiekunka dziecięca. Zajęcia dotyczyły celów, funkcji, metod i technik muzykoterapii wykorzystywanych podczas pracy terapeutycznej z osobami w różnym wieku. Słuchacze poznawali budowę prostych instrumentów Orffa, instrumentów klasycznych smyczkowych i szarpanych oraz wspólnie improwizowali na nich. Dużą atrakcją było udostępnienie przez słuchaczkę terapii zajęciowej Panią Annę Oklejewicz swoich zbiorów instrumentów dawnych takich jak: viella, gudok, viola da gamba, giga. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Opiekę sprawowała Pani Grażyna Płodzień. [GP]

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK