TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

1 2

Obrazek dotykowy służy jako pomoc dla osób głucho-niewidomych lub niewidomych. Praca wykonana jest z materiałów o strukturze jak najbardziej zbliżonej do naturalnej. Ważne jest, aby przedstawiona rzecz posiadała wszystkie elementy, które w rzeczywistości występują np. 4 nogi, 2 skrzydła. Prace wykonali słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy. [A.W.]

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK