TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

sanitas

W dniu 21 października słuchacze kierunku II Opiekun Osoby Starszej wraz z opiekunem Panią Urszulą Kuzian wzięli udział w „Białej Sobocie z ultrasonografią". Akcja pod hasłem „Wczesne Wykrycie, to Życie” odbyła się w poradniach specjalistycznych Szpitala w Sanoku przy ul.800 lecia. W badaniach: poziomu cukru oraz pomiaru ciśnienia przeprowadzonych przez naszych Słuchaczy wzięło udział około 200 chętnych. Akcja została przeprowadzona wraz ze stowarzyszeniem Sanitas. Słuchacze naszej szkoły byli bardzo zadowoleni, że mogli wziąć udział i pomagać lekarzom, pielęgniarkom oraz uczestnikom akcji. Zdobyli cenne doświadczenie i wiedzę, które posłużą w kolejnych akcjach.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK