TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

 

          

Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wraz z gronem pedagogicznym zorganizowali pomoc materialną w ramach akcji Szlachetna Paczka.

Pomocą została objęta 3 osobowa rodzina. Matka, która choruje na stwardnienie rozsiane, jej brat i 6 – letnia córeczka.

            W szkole przez dwa tygodnie gromadzone były artykuły niezbędne dla potrzebującej rodziny. Zebrano artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, ubrania, pościele, kołdry, koce przybory szkolne, zabawki i inne najpotrzebniejsze rzeczy wskazane przez rodzinę.

Zebrano także fundusze na zakup paneli, które w ramach wolontariatu zostały położone        w domu Pani Iwony. Zakupiono również lampę i dywan. Podarowany został też telewizor i sofa.

Koszt paczki został oszacowany na ok. 4000 złotych. W akcję włączyły się wszystkie kierunki dzienne i zaoczne.

            07 grudnia dary zostały przekazane członkom fundacji Wiosna – koordynatorom akcji na terenie miasta Sanok, a następnie dostarczone rodzinie.

Radość rodziny z podarowanych rzeczy była ogromna. Dzięki wolontariuszom Pani Iwona i jej najbliżsi będą mieli szczęśliwe i spokojne święta. Rodzina składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w pomoc na jej rzecz.

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK