TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

UWAGA

Dni 29-30 października będą

WOLNE od ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH 

Dyrekcja MSCKZIU zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną w celu odebrania od wychowawców wysłanych informacji dotyczących organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

UWAGA!!

Wydawanie dyplomów, świadectw oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach tzw. ” trzyliterowych „ dla sesji sierpień - wrzesień 2020 odbywać się będzie indywidualnie po wcześniejszym tel. uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych roczników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

   W dniu 6 października 2020 r nauczycielki z Naszej szkoły: mgr Gabriela Chytła-Borczyk, mgr Ewelina Dyrkacz-Kulikowska oraz mgr Beata Michalczak-Korzeniowska przeprowadziły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Żłobka Samorządowego nr 1 w Sanoku. Na spotkaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z możliwością wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podopiecznych żłobka. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady udzielania resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci i niemowląt. Omówiono także specyfikę działania AED. Odbiorców szkolenia zapoznano ze sposobami postepowania w przypadku zadławień u dzieci, omdleń i napadu padaczkowego oraz ukazano jak należy układać osobę nieprzytomna w pozycji bezpiecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące oparzeń i zadławień wśród dzieci. [GCh-B]

bo165 7fcdZ okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności. Dziękując za codzienny trud, cierpliwość i troskę o właściwy rozwój młodych ludzi, życzymy Państwu satysfakcji, zdrowia i spełnienia marzeń. Dzień Edukacji jest wyjątkowym świętem, okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności za patronowanie wielu osiągnięciom swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania młodych Polaków. 

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne MSCKZiU

 Zapraszają na indywiudualne Klasowe Spotkania Wychowawcze w okazji Dnia Edukacji Narodowej od godz. 10:00 według wcześniej uzgodnionego harmonogramu

Sanok 14.10.2020

4 września 2020 godzina 15:00

I Opiekun medyczny - sala nr 3 

I Opiekunka środowiskowa - sala nr 2

I Opiekun osoby starszej- sala nr 6 

II Opiekun osoby starszej sala nr 4 

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK