TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Anna Jenke będąca patronką szkoły, urodziła się 3 kwietnia 1921 roku w Błażowej koło Rzeszowa. Od siódmego roku życia zamieszkała w Jarosławiu wraz z rodzicami. Uczęszczała do prywatnego Gimnazjum a następnie do Liceum Sióstr Niepokalanek. Swoją edukację zakończyła zdaniem matury. W czasie wojny i okupacji była zaangażowana w konspiracji, brała udział w tajnym nauczaniu, była też organizatorką akcji "kromka chleba" dla dzieci najbiedniejszych. W 1945 roku wyjechała do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński aby studiować na Wydziale Humanistyki filologię polską. Studia ukończyła w 1950 roku uzyskując stopień magistra filologii polskiej. Od 1950 roku pracowała w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkola a następnie w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Szczególną troską otaczała zaniedbaną młodzież i dzieci ulicy. Opiekowała się ludźmi biednymi, chorymi i samotnymi. Zmarła na chorobę nowotworową - 15 lutego 1976 roku

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK