edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY - Terminy zasady


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym mogą składać słuchacze szkół policealnych, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpili do części pisemnej lub praktycznej egzaminu zawodowego
- przerwali egzamin zawodowy z części pisemnej lub praktycznej

Uprawniony zdający składa wniosek - Załącznik 33* wraz z załącznikami** dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

*Dopuszcza się złożenie Załącznika 33 jako skan dokumentu.
**Należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.


E Z SESJA  LETNIA 08_ 2020 kierunki dzienne i zaoczne *dla pp. 2019 

2                                                           

Część Pisemna:

18. 08. 2020 g.08.00 do 09.00 i godz.10.00 do 11.00

- IOŚ kw.SPO.05, godz..12.00 do 13.00

– AON kw.SPO.01/ MSP- ul.Konarskiego3

19.08.2020 g. 08.00 do 09.00 i godz.10.00 do 11.00- IOM kw.MED.03  

Część Praktyczna:

Zdający zgłaszają się do OE przy ul. Konarskiego 3 wg. Harmonogramów umieszczonych na szkolnej tablicy ogłoszeń

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM E Z

*** OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      


 

E P K w Z SESJA LETNIA 06_ 2020 kierunki dzienne i zaoczne*dla pp.2012 i 2017

1                                                          

Część Pisemna: 23. 06. 2020         godz.10.00 do 11.00- II TeIM, godz..12.00 do 13.00 – TK kw.AU.61./popr , sala 4 MSP- ul.Konarskiego3  

                                                       godz. 14.00 do 15.00 Kier: II TZ, IITK -sala G, IITM, IIOD -sala G1 , IIDPS, IIOOSt, /popr AON+OŚ- sala G2 I LO    

Część Praktyczna:

Zdający zgłaszają się do OE przy ul. Konarskiego 3 wg. Harmonogramów umieszczonych na szkolnej tablicy ogłoszeń.

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z          

***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      


Uwaga Sesja Zimowa 2019! 

Uwaga Sesja Zimowa 2019! Osoby przystępujące do Egzmainu Zawodowego w Sesji Zimowej poproszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Egzaminacyjnego przy ul. Konarskiego 3 wg wcześniej udostępnionego harmonogramu na godzinę przed egzaminem.  

 

 

E P K wZ SESJA   LETNIA   2018  

 

Część Pisemna: 19. 06. 18 godz. 12.00 do 13.00 salaG budynek I LO - ITK, II TeIM wg starej pp, sala G1-ITK wg nowej pp

 

         godz14.00 do 15.00   Kier: IITK, IITM, IITF, IITZ, IIOD, AON, OM, IIODPS, II OOSt i wg. nowej pp AON, OM, OŚ