TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Działający w naszej szkole wolontariacki "Klub Ośmiu" już po raz kolejny zorganizował wyjazd do Dziennego Centrum Aktywności w Besku. Wśród wolontariuszy tym razem znalazły się przedstawicielki kierunku Opiekunka dziecięca (Natalia Łach, Paulina Piróg i Edyta Pudysz) oraz słuchacz kierunku Opiekun środowiskowy (Robert Torba). Pod okiem mgr Emilii Florko i we współpracy z personelem placówki, słuchacze poprowadzili zabawy śpiewno-muzyczne i szereg aktywności rekreacyjno-sportowych z podopiecznymi, pomogli w przygotowywaniu prac na wystawę i loterię fantową, asystowali dzieciom w rozwiązywaniu zadań i wspierali podejmowanie przez osoby niepełnosprawne czynności samoobsługowych.

Pomimo różnego wieku, jak i stopnia i rodzaju niepełnosprawności podopiecznych DCA, wolontariusze odnaleźli się w swoich rolach znakomicie, co można było z łatwością zaobserwować i co potwierdziło wyrażone spontanicznie pragnienie uczestników DCA ponownego spotkania się z wolontariuszami!

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   
© MSCKZiU SANOK