edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu: Procesu dydaktyczno - wychowawczego
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia
Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są: wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

MONITORING WIZYJNY

w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku

I N F O R M A C J A

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku z siedzibą przy ul. Konarskiego 3, 38–500 Sanok.

  2. Z Administratorem Danych Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Administrator Danych – Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku wyznaczył inspektora ochrona danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  4. Monitoring wizyjny obejmuje teren budynku oraz jego otoczenia (fragment ulicy Konarskiego, elewacja wschodnia i południowa) i stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez 16 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

  6. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępniane organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

  8. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.